خدماتپرستاریدرمانینظامسلامتمحور

ارائه دهنده خدمات : اورژانسی( تزریقات ،سرم درمانی ، سونداژ، لوله معده ،انما ... ) پرستاری (پانسمان جراحی و سوختگی ، زخم بستر، (شستشوی معده)) درمانی ( ویزیت پژشکی . ویزیت توسط پزشکان عمومی). فیزیوتراپی (عمومی و تخصصی) نگهداری و مراقبت( سالمندان . بیماران . کودکان) در منزل و بیمارستان یا محل کار شما آموزش های( کمک پرستاری . کمک بهیاری . خود امدادی و دگر امدادی)

هیچ پستی یافت نشد

شاید انتخاب بالا و یا جستجو کمک خواهد کرد!

error: -