شرح وظایف کمک پرستار

کمک پرستار فعالیت های مشروحه زیر را در امر مراقبت اولیه از بیمار به صورت خدمات غیرحرفه ای با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی ، تحت نظارت مسئول شیفت انجام می دهد :

۱) کسب دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

۲) تامین نیازهای بهداشتی اولیه مددجو برحسب صلاحدید سرپرست مربوطه شامل :

حمام دادن یا کمک در حمام کردن – دهان شویه – امور نظافتی مانند شستن دست و صورت – کوتاه کردن ناخن ها – تعویض البسه – مرتب کردن مددجو – ماساژ – تغییر وضعیت – شیو

۳) کمک در خوردن غذا به مددجویانی که قادر به این کار نیستند

۴) دادن لگن و لوله به مددجویان بنا به نیاز مددجو و شست و شوی ضدعفونی آنها با رعایت اصول بهداشتی

۵) کمک به مددجو در حرکت و نقل و انتقالات ( راه رفتن ، انتقال به برانکارد و صندلی چرخدار )

۶) آماده کردن وسایل لازم جهت انجام امور مراقبتی توسط پرستار ( مانند وسایل پانسمان و … ) جمع آوری آنها پس از اتمار کار / شست و شوی وسایل و در صورت لزوم انتقال بر حسب سیاست بیمارستان به مرکز استریلیزاسیون

۷) آماده کردن تخت ها ( با یا بدون بیمار ) و برانکارد

۸) شمارش ملحفه و البسه قبل از تحویل به رختشویخانه و هنگام تحویل گرفتن آنها

۹) آماده کردن بیمار برای معاینه پزشک شامل :

برقراری ارتباط / دادن وضعیت مناسب به بیمار / حفظ محیط مناسب برای معاینه / برداشتن پوشش و در معرض قراردادن عضو مورد معاینه / در دسترس قرار دادن وسایل مورد نیاز جهت معاینه یا رعایت موازین شرعی و اصول طرح انطباق امور پزشکی به شرع

۱۰) پاکیزه نگهداشتن کلیه وسایل و تجهیزات پزشکی موجود ( تخت بیمار ، میز بیمار ، مانیتورها ، وسایل کمک تنفسی )

۱۱) مراقبت در حفظ و نظم و نظافت بخش و پاکیزگی کلیه لوازم بخش

۱۲) تحویل وسایل بخش طبق روتین در هر شیفت

۱۳) خالی کردن بگ های ادراری ، درنهای مختلف ، شیشه های ساکشن و نظافت و ضدعفونی آن

۱۴) مشارکت و انجام انما بیماران طبق دستور و روتین بخش

۱۵) انجام مراقبت از جسد طبق موازین شرعی

۱۶) پیشگیری از بروز حوادث احتمالی در رابطه با حفظ امنیت بیمار

۱۷) کمک در امر توانبخشی مددجو ( کمک در بکار بردن چوب زیربغل و … )

۱۸) حفظ و نگهداری وسایل و اموال شخصی بیمار طبق سیاستهای مرکز

۱۹) انجام امور محوله طبق نظر سرپرست مربوطه

۲۰) جمع آوری نمونه خون ، ادرار ، مدفوع

error: -