بخش تخصصی پرستاری در بیمارستان private , nurse

بخش تخصصی پرستاری در بیمارستان private , nurse

بخش تخصصی پرستاری در بیمارستان private , nurse

۱) ارائه کلیه خدمات پزشکی و پرستاری مجاز دربیمارستان
۲) مراقبت از بیماران سکته مغزی – آلزایمری – ام اس – تصادفی – ضایعه نخائی – انواع شکستگی
۳) همراه بیمار در بیمارستان (بهیار وکمک بهیار)
۴) همیار و مددکار بیمار در بیمارستان (خانم وآقا)
۵) پرستار حرفه ای در بیمارستان (سنداژ – ساکشن – گاواژ)
۶) مراقب مجرب و متعهد در بیمارستان (اعزام همراه مجرب و متعهد به بیمارستان) PRIVETE
۷) همراهی بیماردر مدت بستری – تحویل بیمار بعد از ترخیص به منزل – انتقال بیمار به منزل با آمبولانس مجهز و بالعکس
۸) پرستاری و مراقبت از سالمند وبیمار
۹) مراقبت از بیماران (ICU)
۱۰) مراقبت از بیماران بی تاب وبی قرار
۱۱) مراقبت و نگهداری از سالمند و بیمار در بیمارستان
۱۲) نگهدار بیمار در بیمارستان توسط پرسنل کار آزموده و متعهد و مجرب
۱۳) اعزام نرس – پرستار – بهیار و کمک بهیار و مراقب معمولی

همراه بیمار در بیمارستان ،
پرستار دربیمارستان ،
همیار بیمار ،
پرستار بیمارستان ،
مددیار در بیمارستان ،
پرستار سالمند ،
مراقب بیمار ،
نگهداربیمار دربیمارستان ،
مراقبت بیماردر بیمارستان ،
پرستار خصوصی ،
پرستار ،
مراقبت ،
همراه بیمار ،
پرایوت ،
شرکت پرستاری

 

error: -